Mācību saturs

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, veidošana, datorgrafika, maketēšana, dizaingrafika, praktiskā fotografēšana, foto digitālā rediģēšana. Jūnijā tradicionāli noris mācību prakse 3 nedēļu garumā, kuras laikā tiek izstrādāts mākslas projekts.