Absolvējot

Audzēkņi saņem profesionālās vidējās izglītības diplomu un ilustratora profesionālo kvalifikāciju ar izvēlēto specializāciju – gleznošanā, veidošanā vai grafikā.