Absolvējot

Audzēkņi saņem profesionālās vidējās izglītības diplomu un multimediju dizaina speciālista profesionālo kvalifikāciju ar izvēlēto specializāciju – animācijā, datorgrafikā, tīmekļa dizainā, trīsdimensiju digitālajā modelēšanā vai video dizainā.