<
Lasīt tālāk

Tikšanās ar jaunajiem Rožiem

Sveiks, jaunieti!

Vai vēlies apmeklēt Jaņa Rozentāla Mākslas skolas Atvērto durvju dienu, bet esi sarūgtināts, ka viss notiek attālināti? Ka nespēsi satikt īstos, autentiskos, dzīvos rožus?

Nebēdā! Arī mēs vēlamies satikt Tevi un dalīties savos iespaidos, tāpat kā tas notiek katru gadu. Personīgi un atklāti, draudzīgi un jauki, kā roži ar nākamajiem rožiem.

Pievienojies mums uz sarunu par, ar un ap rožiem 2021. gada 20. martā plkst. 14.00 Google Meet!

Mīļi gaidīsim visus interesentus!

 

 

KAS?

Saruna ar Rožu audzēkņiem – nepiespiesta un brīva!

KAD? 

20.03.2021.

plkst. 14.00

KUR? 

https://meet.google.com/bto-smxi-ach

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021