<
Lasīt tālāk

Iestājpārbaudījumu prasības – stājoties vidusskolā

Atvainojamies par neprecīzo informāciju Atvērto dienu izdales materiālā – zīmēšanas iestājpārbaudījuma uzdevums šogad būs ĢIPŠA GALVA.

Iestājeksāmeni notiks 2023. gada 26., 27. un 28. jūnijā. Iestājpārbaudījumi tiks organizēti klātienē.

Dokumentus skola pieņems elektroniski (iesniegšanas laiks tiks precizēts).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu);
 • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
 • Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • Fotogrāfijas – 2 gab., 3×4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā);
 • Pase vai personas apliecība/ID (uzrāda eksāmenu norises laikā).

Iestājpārbaudījumu darbi jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumos klātienē tiks nodrošināts papīrs un kartons.

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA – 1. DIENA (26. JŪNIJS)

ZĪMĒŠANA – 2. DIENA (27. JŪNIJS)

ĢIPŠA GALVA

Laiks: 5 mācību stundas (40 min x 5)

Darba virsma un formāts: papīrs, A2

Darba materiāls: zīmulis (H, HB, B)

SKICĒŠANA – 2. DIENA (27. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55×42 cm)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 3. DIENA (28. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 3. DIENA (28. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājpārbaudījumu prasības.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024