<
Lasīt tālāk
 • #DARBS
 • #JRMS
 • #skola
 • #vakance

Aicinām darbā izglītības metodiķi

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Jaņa Rozentāla Mākslas skola
aicina darbā


IZGLĪTĪBAS METODIĶI

Galvenie amata pienākumi:
• sniegt metodisko atbalstu reģiona profesionālās ievirzes pedagogiem un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, t.sk. izstrādāt metodiskā darba prioritātes reģionā attiecīgajā mācību gadā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūru centru koordinēt un nodrošināt Valsts konkursa, reģiona un izglītības iestādes konkursu norisi un piedalīties profesionālās ievirzes izglītības iestāžu organizētajos gala pārbaudījumos;
• īstenot metodiskā darba virsvadību Mākslas nozarē, veikt nozares metodiskā darba grupu vadību un koordināciju, organizējot programmu attīstības un kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksmes reizi ceturksnī;
• organizēt un vadīt metodiskās darba grupas profesionālās izglītības iestādēm īstenotajās izglītības programmās, programmu aktualizēšanai, profesionālajā tālākizglītībā;
• koordinēt metodisko materiālu izstrādi, nodrošināt saikni profesionālās izglītības programmām ar profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu;
• nodrošināt izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases (ar nozares pārstāvju piedalīšanos) profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem;
• nodrošināt profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumu Nr. 495 “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”;
• metodiskā darba veikšana PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola struktūrvienībā Jaņa Rozentāla Mākslas skola.
Prasības:
• Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
vai
• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• mākslas jomas pārzināšana;
• pieredze mākslas izglītības jomā.
  Piedāvājam:
•     Atalgojus saskaņā ar tarifikāciju (pilna slodze – 1000.00 EUR + 10% piemaksa) un sociālās garantijas;
•    radoša darba vide;
•    darba laiks – pilna slodze;
•    darba vieta – Hāmaņa iela 2A, Rīga.

Ja Jums ir interese par šo vakanci, lūdzu, sūtiet savu CV un pieteikumu uz e-pasta adresi: jrms@nmv.lv ar norādi “Izglītības metodiķis” līdz 2021. gada 11. oktobrim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs izturējuši pirmo atlases kārtu – CV atlasi.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2021