<
Lasīt tālāk
  • #iestājeksāmeni
  • #iestājpārbaudījumi
  • #iestāšanās
  • #JRMS
  • #skola
  • #uzņemšana

Kā iestāties

mazajā mākslas

skolā

KĀ IESTĀTIES MAZAJĀ MĀKSLAS SKOLĀ?

Iestājpārbaudījumi uz 5.klasi notiks 2021. gada 15. un 16. jūnijā. Tie tiks organizēti klātienē vai attālināti (ja valstī pagarinās epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai). Informācija sekos.

Pirms iestājpārbaudījumiem jāiesniedz dokumenti, laikā no 6. līdz 10.jūnijam (pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti).
Dokumenti jāiesniedz elektroniski JRMS mājaslapā, aizpildot pieteikšanās anketu un pievienojot dokumentu kopijas (foto vai skenētus).
Pase vai dzimšanas apliecība būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā (ja tie notiks klātienē) vai reģistrējoties jaunajam mācību gadam.

Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku vai pilnvaroto pārstāvju iesniegums;
• uzrāda izglītojamā pasi vai dzimšanas apliecību;
• fotogrāfijas (2 gab., 2×3 cm);
• pēdējā gada liecības kopiju;
• Portfolio (ja iestājpārbaudījumi notiek attālināti).

Iestājpārbaudījumu darbus jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumā klātienē mēs nodrošināsim papīru.

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMMAKLĀTIENEI:

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (15. JŪNIJS)
KLUSĀ DABA (vienkārša klusā daba no sadzīves priekšmetiem)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: papīrs, A3
Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

SKICĒŠANA – 1. DIENA (15. JŪNIJS)
CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)
Laiks: 25 min
Darba virsma: skiču papīrs (~30×42 cm)
Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (16. JŪNIJS)
GLEZNOJUMS NO DABAS (2-4 priekšmeti)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: A3 papīrs
Darba materiāls: akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (16. JŪNIJS)
FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (2-3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: A3 papīrs
Darba materiāls: akvareļa krāsas, vāverotas, zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa

 

Vairāk informācijas sadaļā IZGLĪTĪBA

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021