<
Lasīt tālāk
  • #iestājeksāmeni
  • #iestājpārbaudījumi
  • #iestāšanās
  • #JRMS
  • #skola
  • #uzņemšana

Kā iestāties

Rozentāla skolā

attālināti

KĀ IESTĀTIES ATTTĀLINĀTI?

Mēs atlasām jaunos talantus ar iestājpārbaudījumu palīdzību. Pārbaudījumi notiks 2021. gada 22., 28. un 29. jūnijā. Iestājpārbaudījumi tiks organizēti klātienē vai attālināti (ja valstī pagarinās epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai). Informācija sekos.

Pirms iestājpārbaudījumiem jāiesniedz dokumenti, laikā no 14. līdz 18. jūnijam (pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti).
Dokumenti jāiesniedz elektroniski JRMS mājaslapā, aizpildot pieteikšanās anketu un pievienojot dokumentu kopijas (foto vai skenētus).
Pase vai personas apliecība būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā (ja tie notiks klātienē) vai reģistrējoties jaunajam mācību gadam.

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu);
• Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
• Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli;
• Fotogrāfijas – 2 gab., 3×4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā vai reģistrējoties);
• Pase vai personas apliecība (uzrāda eksāmenu norises laikā vai reģistrējoties);
• Mākslas darbu portfolio (iesniedz, ja iestājpārbaudījums notiek attālināti).

Iestājpārbaudījumu darbus jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumā klātienē mēs nodrošināsim papīru un kartonu.

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

 

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMM ATTĀLINĀTI:

 

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA – 1. DIENA (22. JŪNIJS)

ZĪMĒŠANA – 2. DIENA (28. JŪNIJS)
KLUSĀ DABA (sarežģīta klusā daba no ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem)
Laiks: 3 mācību stundas (40 min x 3)
Darba virsma un formāts: papīrs, A3
Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

GLEZNOŠANA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)
GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17×25 cm)
Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)
FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17×25 cm)
Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

 

Vairāk informācijas sadaļā IZGLĪTĪBA

 

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021