<
Lasīt tālāk
 • #eksameni
 • #iestāšanās
 • #JRMS
 • #skola

KĀ IESTĀTIES VIDUSSKOLĀ

Iestājeksāmeni notiks 2022.gada 27., 28. un 29.jūnijā. Iestājpārbaudījumi tiks organizēti klātienē.

Aizpildiet pieteikšanās anketu (no 2022.gada 15. līdz 21.jūnijam plkst.15:00) un pievienojiet dokumentu kopijas (foto vai skenētus).
Pase vai personas apliecība būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Ja nav iespējams aizpildīt pieteikšanās anketu, iesniedzamos dokumentus sūtiet uz skolas e-pastu: jrms@nmv.lv

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu);
 • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
 • Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • Fotogrāfijas – 2 gab., 3×4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā);
 • Pase vai personas apliecība/ID (uzrāda eksāmenu norises laikā).

Iestājpārbaudījumu darbi jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumos klātienē tiks nodrošināts papīrs un kartons.

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA – 1. DIENA (27. JŪNIJS)

ZĪMĒŠANA – 2. DIENA (28. JŪNIJS)

KLUSĀ DABA (sarežģīta klusā daba no ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem)

Laiks: 3 mācību stundas (40 min x 3)

Darba virsma un formāts: papīrs, A3

Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

SKICĒŠANA – 2. DIENA (28. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~50×30 cm)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~30×42 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~30×42 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājpārbaudījumu prasības.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2022