<
Lasīt tālāk
 • #iestājeksāmeni
 • #iestājpārbaudījumi
 • #iestāšanās
 • #JRMS
 • #uzņemšana

Kā iestāties

vidusskolā

 

Stājoties vidusskolā

Iestājeksāmeni notiks 2021. gada 22., 28. un 29. jūnijā. Iestājpārbaudījumi tiks organizēti klātienē 2 grupās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Pirms iestājpārbaudījumiem jāiesniedz dokumenti, laikā no 14. līdz 18.jūnija plkst.12:00 (pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti).
Dokumenti jāiesniedz, aizpildot šo pieteikšanās anketu un pievienojot dokumentu kopijas (foto vai skenētus):
PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

(Gadījumā, ja neizdodas apstiprināt savu Google identitāti, iestājeksāmeniem paredzētos dokumentus var sūtīt uz skolas e-pastu: jrms@nmv.lv)

Pase vai personas apliecība būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā.

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu);
• Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
• Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli;
• Fotogrāfijas – 2 gab., 3×4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā);
• Pase vai personas apliecība (uzrāda eksāmenu norises laikā);

Iestājpārbaudījumu darbus jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumā klātienē mēs nodrošināsim papīru un kartonu.

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA – 1.DIENA (22. JŪNIJS)

ZĪMĒŠANA – 2. DIENA (28. JŪNIJS)
KLUSĀ DABA (sarežģīta klusā daba no ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem)
Laiks: 3 mācību stundas (40 min x 3)
Darba virsma un formāts: papīrs, A3
Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

SKICĒŠANA – 2. DIENA (28. JŪNIJS)
CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)
Laiks: 25 min
Darba virsma: skiču papīrs (~55×42 cm)
Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)
GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17×25 cm)
Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 3. DIENA (29. JŪNIJS)
FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)
Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17×25 cm)
Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

Iesnieguma veidlapa
Uzņemšanas noteikumi
Iestājpārbaudījumu prasības

 

Saskaņā ar MK noteikumu  grozījumu 32.2.13. punktu, lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Veiksim Covid-19 testēšanu PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolā (Hāmaņa ielā 2A, Rīgā) 20. un 26. jūnijā no plkst. 9:00-12:00 (ieeja pa stikla durvīm no pagalma puses).

Testa nodošanu veic ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus – testēšanas telpā ienākt par vienam, lietojot mutes un deguna aizsegu. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2022