<
Lasīt tālāk

Sākusies pieteikšanās iestājeksāmeniem uz 5.-9.klasi

Stājoties 5.-9. klasē

MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” iestājpārbaudījumi notiks 2024. gada 17. un 18. jūnijā.

Dokumentu iesniegšana no 2024. gada 10. līdz 14. jūnijam elektroniski, sūtot uz e-pastu: ilgnese.avotina@nmv.lv

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku vai pilnvaroto pārstāvju iesniegums – veidlapa;
 • uzrāda izglītojamā pasi vai dzimšanas apliecību;
 • medicīniskās izziņas kopija par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • fotogrāfijas (2 gab., 2×3 cm) – iesniedz pārbaudījuma dienā;
 • pēdējā gada liecības kopija;
 • iesniedz citus dokumentus pēc nepieciešamības (dokumentārs apliecinājums ar iegūtiem vērtējumiem iepriekšējā mācību iestādē, portfolio).

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UZ 5.KLASI

SKICĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas lapas).

Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30×42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi, flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.

GLEZNOŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevumi: 1) Vienkārša klusā daba no sadzīves priekšmetiem ar fonu.

Materiāli: A3 papīrs (dod skola), zīmulis, akvareļkrāsas, 0,5L trauks ūdenim (plastmasas), 1-2 vāverotas (~nr.10-14, apaļas), lupata, skočs vai spraudītes, dzēšgumija.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).

 

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UZ 6.-9.KLASI

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 2-4 sadzīves priekšmetu klusā daba bez fona.

Materiāli: Papīrs (izmērs A3), zīmulis, dzēšgumija. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas 6.kl. un 3 (trīs) mācību stundas (3 x 40 minūtes) 7.kl.

SKICĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas A3 lapas).

Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30×42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi, flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (18. JŪNIJS)

Uzdevums: 1) Gleznojums no dabas ar fonu – 2- 4 priekšmeti.

Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverota (ņr.14, apaļa), zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes) 6.-7.kl. un 3 (trīs) mācību stundas 8.-9.kl.

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (18. JŪNIJS)

Uzdevums: Figurāla kompozīcija ar 2 – 3 (trīs) cilvēka figūrām. Tēma tiks paziņota klātienes eksāmena dienā.

Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverota (~nr.14, apaļa), zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes) 6.-7.kl. un 3 (trīs) mācību stundas 8.-9.kl.

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājeksāmenu prasības.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024