<
Lasīt tālāk

SKOLĒNU PADOME

No 2. līdz 6. novembrim mūsu skolā norisinājās Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas, kurās kandidēja Everita Vītola (4. kurss) un Liene Helēna Nugumanova (3. kurss). Vēlēšanas bija īpaši spraigas. Vislielākā atsaucība bija novērojama no skolas 1. un 4. kursa, kur savu balsi par kādu no kandidātēm atdeva gandrīz visi kursu audzēkņi. Kopumā vēlēšanās piedalījās 86 skolas audzēkņi no kuriem jaunā Skolēnu padomes prezidente tika ievēlēta tikai ar 4 balsu pārsvaru.

Ar 45 balsīm tika ievēlēta 2020./2021. m.g. Skolēnu pašpārvaldes prezidente, Liene Helēna Nugumanova.

Īpaši sveicu visus PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītojamos un Skolēnu padomes locekļus!

 

PIKC NMV direktora vietnieks izglītības jomā – Elvijs Krevics.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024