<
Lasīt tālāk

Skolotāju diena Tartu

Oktobra pirmajā svētdienā, šogad 1. oktobrī, Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena. Šajā dienā pateicamies skolotājiem, pasniedzējiem un citiem izglītības darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu katra indivīda un visas sabiedrības izglītošanā.
Pateicoties MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas (JRMS) vadībai, JRMS skolotāji 29. septembrī devās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides braucienā uz Tartu!
Brauciena programma tika veidota, lai rosinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, darba kvalitātes paaugstināšanu. Tā tika orientēta uz kaimiņvalsts Igaunijas mūsdienu mākslas un arhitektūras aktualitāšu izzināšanu, ielu mākslas darbu izpēti, pielietoto izteiksmes līdzekļu analīzi un pedagogu savstarpējās sadarbības kontaktu veicināšanu!
PROGRAMMA:
Igaunijas Nacionālais muzejs – Tartu visspožākā pērle. Aptuveni 6000 m2 lielajā izstāžu telpā Igaunijas lielākajā muzejā izvietota pastāvīgā izstāde “Tikšanās”, kas eksponē igauņu ikdienu gadu gaitā, kā arī somugru tautu dzīvi raksturojošā izstāde “Urālu atbalss”. Muzeja pieredzi papildina dažādas pagaidu izstādes.
Mērķis: Iepazīties ar muzeja kolekciju, kā arī izpētīt muzeja iekārtojumu, kolekcijas eksponēšanas veidu, lai gūtu iedvesmu, izglītojot studentus izstāžu veidošanā.
Kogo galerija ir laikmetīgās mākslas galerija, kas 2018. gada pavasarī tika atvērta Tartu radošajā pilsētiņā – Aparātu rūpnīcā. Kogu izstāžu programmas centrā ir mākslinieku solo projekti un mākslinieku savstarpējās sadarbības rezultātā izveidotas izstādes, kā arī kuratoru izstādes. Galerijas mērķis ir veicināt pārstāvēto mākslinieku vietējo un starptautisko atpazīstamību un viņu mākslas prezentāciju.
Mērķis : Iepazīties ar laikmetīgajām tendencēm igauņu mākslā.
Ielu mākslas kultūra Tartu vecpilsētā ir vieta, kur gandrīz uz katra soļa var sastapt mūsdienu mākslas interpretāciju, ko attēlo grafiti un kolorīti vēstījumi. To nozīme ir gan politiska, gan dažviet izsmejoša, taču pilsētas ainavu savdabīgi rotā ikviens no tiem.
Mērķis : Izpētīt aktuālās tendences monumentālās glezniecības valodā un izteiksmes veidā.
Atbildīgie par kvalifikācijas celšanas kursa organizēšanu:
Patricija Brekte Pannetjē (JRMS izglītības metodiķe);
Vita Jurjāne (JRMS profesionālo mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāja mākslas specializācijā).

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024