<
Lasīt tālāk

Valsts svētki = mūsu svētki

Šodien, kad visā Latvijas teritorijā valda svētku sajūta un neskatoties uz situāciju valstī, mājas piepilda ģimenes čalas un bērnu smiekli, ir 18. novembris, un vairs neviens to neizmainīs! Šī ir diena, ko mēs visi svinam ar lielu prieku un mīlestību, tāpēc šajos svētkos ar tikapt lielu godu gribam pasludināt mūsu skolas Trīs krāsu ordeņa ieguvējus.

Trīs krāsu ordeni jau vairākus gadus pasniedz valsts svētkos un tam nominēti var tikt Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 1. līdz 4. kursa audzēkņi, kuri ir izcēlušies ar īpašu iesasiti skolas dzīves veidošanā un izceļas ar īpašu iniciatīvu arī sava kursa saliedēšanā. Ar lielu pateicību un prieku sveicam:

2. kursa audzēkņus:

Betiju Jakaiti

Elīzu Jakaiti

Katrīnu Kalniņu

Valteru Arturu Vītolu

3. kursa audzēknes:

Lieni Helēnu Nugumanovu

Annu Martu Gūtmani

4. kursa audzēknes:

Ramonu Cimzieti

Rēziju Martu Zegneri

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021