Lasīt tālāk

Mūsu skolā

Pirmās iemaņas mākslas pasaulē apguvuši daudzi Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki, radošas personības un pedagogi, bez kuriem nav iedomājama Latvijas māksla 20. un 21. gadsimtā.

Laikmetīgā gaisotnē

Un pēc Eiropas labākās prakses aprīkotās mākslas darbnīcās jaunie talanti pie mums var izkopt meistarību zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, kā arī grafikā, veidošanā, fotogrāfijā un multimediju mākslā. Gādājot par daudzpusīgu un erudītu radošo personību izaugsmi, vidusskolā lielu vērību pievēršam arī vispārizglītojošo priekšmetu apguvei. Turklāt mūsu audzēkņiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā netālu no skolas un ik mēnesi saņemt valsts stipendiju.

Skolas absolventi

Ir labi izglītoti un konkurētspējīgi – gatavi veidot Latvijas radošo industriju jauno paaudzi. Vairums turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijā vai Kultūras akadēmijā. Citi savukārt izvēlas studēt mākslu ārvalstīs vai pievērsties citām darbības jomām.

Vadība

Jānis
Dukāts

Vadītājs

janis.dukats@nmv.lv
67601783

Rita
Ziņģe

Direktora vietniece izglītības jomā (vidējā izglītība)

rita.zinge@nmv.lv
67601783

Elvijs
Krevics

Direktora vietnieks izglītības jomā (ārpusklases darbs)

elvijs.krevics@nmv.lv
67601783

Ilgnese
Avotiņa

Direktora vietniece izglītības jomā (profesionālās ievirzes izglītība)

ilgnese.avotina@nmv.lv
67601783; 28844533

Edgars
Groševs

Direktora vietnieks IT un attīstības jomā

edgars.groševs@nmv.lv
67601783

Ineta
Vīksna

Projektu vadītāja

ineta.viksna@nmv.lv
67601783

Rasa
Lāce

Izglītības metodiķe

rasa.lace@nmv.lv
67601783

Vilnis
Ermansons

Direktora vietnieks saimniecības darbā

vilnis.ermansons@nmv.lv
67601783

Lauma
Senkāne

Lietvede

lauma.senkane@nmv.lv
67601783

Mūsu skolotāji

Vispār-izglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie Mācību priekšmeti

Profesionālās ievirzes mācību priekšmeti

Ieskats Vēsturē

Skolas pirmsākumi

Meklējami 1896. gadā, kad tika dibināta Rīgas Latviešu daiļkrāsotāju biedrības zīmēšanas un daiļkrāsošanas vakara skola.

1946. gadā skolai piešķīra gleznotāja Rozentāla vārdu, un tā nonāca Latvijas Mākslas akadēmijas paspārnē, kur paralēli daiļkrāsotāja prasmēm nu varēja apgūt arī zīmēšanu un gleznošanu. Kopš tā laika skola izlolojusi daudzas mākslinieku paaudzes.

1999. gadā skola

Pārcēlās uz Pārdaugavu, un tagad, pateicoties ERAF atbalstam, var lepoties ar mūsdienīgi aprīkotām mākslas darbnīcām.

Kopš 2017. gada Jaņa Rozentāla Mākslas skola ir Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Nacionālā Mākslu vidusskola (NMV) struktūrvienība.

Vakances

Pašlaik brīvu vakanču nav.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2021