Lasīt tālāk

Mūsu skolā

Pirmās iemaņas mākslas pasaulē apguvuši daudzi Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki, radošas personības un pedagogi, bez kuriem nav iedomājama Latvijas māksla 20. un 21. gadsimtā.

Laikmetīgā gaisotnē

Un pēc Eiropas labākās prakses aprīkotās mākslas darbnīcās jaunie talanti pie mums var izkopt meistarību zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, kā arī grafikā, veidošanā, fotogrāfijā un multimediju mākslā. Gādājot par daudzpusīgu un erudītu radošo personību izaugsmi, vidusskolā lielu vērību pievēršam arī vispārizglītojošo priekšmetu apguvei. Turklāt mūsu audzēkņiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā netālu no skolas un ik mēnesi saņemt valsts stipendiju.

Skolas absolventi

Ir labi izglītoti un konkurētspējīgi – gatavi veidot Latvijas radošo industriju jauno paaudzi. Vairums turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijā vai Kultūras akadēmijā. Citi savukārt izvēlas studēt mākslu ārvalstīs vai pievērsties citām darbības jomām.

Vadība

Jānis
Dukāts

Vadītājs

janis.dukats@nmv.lv
67601783

Rita
Ziņģe

Struktūrvienības vadītāja vietniece (vidējā izglītība)

rita.zinge@nmv.lv
29189501

Dace
Kravale

Struktūrvienības vadītāja vietniece (ārpusklases darbā)

dace.kravale@nmv.lv
67601783

Ilgnese
Avotiņa

Struktūrvienības vadītāja vietniece (profesionālās ievirzes programmā)

ilgnese.avotina@nmv.lv
29189501; 28844533

Edgars
Groševs

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

edgars.groševs@nmv.lv
67601783

Ineta
Vīksna

Projektu vadītāja

ineta.viksna@nmv.lv
67601783

Rasa
Lāce

Lietvede

rasa.lace@nmv.lv
67601783

Vilnis
Ermansons

Struktūrvienības saimniecības vadītājs

vilnis.ermansons@nmv.lv
67601783

Patricija
Brekte
Pannetier

Izglītības metodiķe

patricija.brekte@nmv.lv

67601783

Mūsu skolotāji

Vispār-izglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie Mācību priekšmeti

Profesionālās ievirzes mācību priekšmeti

Ieskats Vēsturē

Skolas pirmsākumi

Meklējami 1896. gadā, kad tika dibināta Rīgas Latviešu daiļkrāsotāju biedrības zīmēšanas un daiļkrāsošanas vakara skola.

1946. gadā skolai piešķīra gleznotāja Rozentāla vārdu, un tā nonāca Latvijas Mākslas akadēmijas paspārnē, kur paralēli daiļkrāsotāja prasmēm nu varēja apgūt arī zīmēšanu un gleznošanu. Kopš tā laika skola izlolojusi daudzas mākslinieku paaudzes.

1999. gadā skola

Pārcēlās uz Pārdaugavu, un tagad, pateicoties ERAF atbalstam, var lepoties ar mūsdienīgi aprīkotām mākslas darbnīcām.

Kopš 2017. gada Jaņa Rozentāla Mākslas skola ir Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) Nacionālā Mākslu vidusskola (NMV) struktūrvienība.

Vakances

Pašlaik brīvu vakanču nav.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024