Lasīt tālāk

Mūsu skolā

Pirmās iemaņas mākslas pasaulē apguvuši daudzi Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki, radošas personības un pedagogi, bez kuriem nav iedomājama Latvijas māksla 20. un 21. gadsimtā.

Laikmetīgā gaisotnē

Un pēc Eiropas labākās prakses aprīkotās mākslas darbnīcās jaunie talanti pie mums var izkopt meistarību zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, kā arī grafikā, veidošanā, fotogrāfijā un multimediju mākslā. Gādājot par daudzpusīgu un erudītu radošo personību izaugsmi, vidusskolā lielu vērību pievēršam arī vispārizglītojošo priekšmetu apguvei. Turklāt mūsu audzēkņiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā netālu no skolas un ik mēnesi saņemt valsts stipendiju.

Skolas absolventi

Ir labi izglītoti un konkurētspējīgi – gatavi veidot Latvijas radošo industriju jauno paaudzi. Vairums turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijā vai Kultūras akadēmijā. Citi savukārt izvēlas studēt mākslu ārvalstīs vai pievērsties citām darbības jomām.

Vadība

Jānis
Dukāts

Vadītājs

janis.dukats@nmv.lv
67601783

Rita
Ziņģe

Direktora vietniece izglītības jomā (vidējā izglītība)

rita.zinge@nmv.lv
67601783

Elvijs
Krevics

Direktora vietnieks izglītības jomā (ārpusklases darbs)

elvijs.krevics@nmv.lv
67601783

Ilgnese
Avotiņa

Direktora vietniece izglītības jomā (profesionālās ievirzes izglītība)

ilgnese.avotina@nmv.lv
67601783; 28844533

Edgars
Groševs

Direktora vietnieks IT un attīstības jomā

edgars.groševs@nmv.lv
67601783

Ineta
Vīksna

Projektu vadītāja

ineta.viksna@nmv.lv
67601783

Rasa
Lāce

Izglītības metodiķe

rasa.lace@nmv.lv
67601783

Vilnis
Ermansons

Direktora vietnieks saimniecības darbā

vilnis.ermansons@nmv.lv
67601783

Lauma
Senkāne

Lietvede

lauma.senkane@nmv.lv
67601783

Mūsu skolotāji

Vispār-izglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie Mācību priekšmeti

Profesionālās ievirzes mācību priekšmeti

Ieskats Vēsturē

Skolas pirmsākumi

Meklējami 1896. gadā, kad tika dibināta Rīgas Latviešu daiļkrāsotāju biedrības zīmēšanas un daiļkrāsošanas vakara skola.

1946. gadā skolai piešķīra gleznotāja Rozentāla vārdu, un tā nonāca Latvijas Mākslas akadēmijas paspārnē, kur paralēli daiļkrāsotāja prasmēm nu varēja apgūt arī zīmēšanu un gleznošanu. Kopš tā laika skola izlolojusi daudzas mākslinieku paaudzes.

1999. gadā skola

Pārcēlās uz Pārdaugavu, un tagad, pateicoties ERAF atbalstam, var lepoties ar mūsdienīgi aprīkotām mākslas darbnīcām.

Kopš 2017. gada Jaņa Rozentāla Mākslas skola ir Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Nacionālā Mākslu vidusskola (NMV) struktūrvienība.

Vakances

Pašlaik brīvu vakanču nav.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021