Profesionālie Mācību priekšmeti

Vita
Jurjāne

Gleznošana, kompozīcija

Raitis
Hrolovičs

Gleznošana, kompozīcija, zīmēšana, abstraktā kompozīcija

Inese
Siliņa

Gleznošana

Zīle
Ziemele

Grafika, zīmēšana

Dzintars
Krūmiņš

Animācija

Madara
Graudiņa

Zīmēšana, veidošana

Edgars
Ošs

Veidošana, papīrplastika

Ieva
Spalviņa

Gleznošana, kompozīcija

Elita
Svikle

Gleznošana, kompozīcija

Ieva
Putniņa

Gleznošana, kompozīcija

Madara
Gulbis

Gleznošana, zīmēšana, abstraktā kompozīcija

Ināra
Garklāva

Grafika, zīmēšana

Baiba
Damberga

Grafika, zīmēšana

Baiba
Vegere

Zīmēšana

Vladislavs
Rubulis

Dizaingrafika, tehniskā grafika, skicēšana, zīmēšana

Edgars
Groševs

Konceptuālā kompozīcija

Kaspars
Groševs

Video

Mārtiņš
Lablaiks

Datorgrafika, foto digitālā rediģēšana

Raimo
Lielbriedis

Praktiskā fotografēšana

Alvis
Misjuns

3D animācija, 3D modelēšana

Matīss
Zvaigzne

Datorgrafika, maketēšana

Mārtiņš
Upītis

Tīmekļa dizains

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2021