Profesionālie Mācību priekšmeti

Vita
Jurjāne

Gleznošana, kompozīcija

Raitis
Hrolovičs

Gleznošana, kompozīcija, zīmēšana, abstraktā kompozīcija

Inese
Siliņa

Gleznošana

Zīle
Ziemele

Grafika, zīmēšana

Dzintars
Krūmiņš

Animācija

Madara
Graudiņa

Zīmēšana, veidošana

Edgars
Ošs

Veidošana, papīrplastika

Ieva
Spalviņa

Gleznošana, kompozīcija

Elita
Svikle

Gleznošana, kompozīcija

Ieva
Putniņa

Gleznošana, kompozīcija

Madara
Gulbis

Gleznošana, zīmēšana, abstraktā kompozīcija

Ināra
Garklāva

Grafika, zīmēšana

Baiba
Damberga

Grafika, zīmēšana

Baiba
Vegere

Zīmēšana

Vladislavs
Rubulis

Dizaingrafika, tehniskā grafika, skicēšana, zīmēšana

Edgars
Groševs

Konceptuālā kompozīcija

Kaspars
Groševs

Video

Mārtiņš
Lablaiks

Datorgrafika, foto digitālā rediģēšana

Raimo
Lielbriedis

Praktiskā fotografēšana

Alvis
Misjuns

3D animācija, 3D modelēšana

Matīss
Zvaigzne

Datorgrafika, maketēšana

Mārtiņš
Upītis

Tīmekļa dizains

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021