Lasīt tālāk

5. - 9. klašu skolēni

Pie mums var iegūt profesionālās ievirzes mākslas izglītību, Paralēli turpinot mācības vispārizglītojošā skolā.

iestājoties pēc 9. klases

Jaunieši var apgūt gan mākslas, gan vispārizglītojošos priekšmetus un, sekmīgi absolvējot, saņem profesionālās vidējās izglītības diplomu ar profesionālo kvalifikāciju "Vizuālās mākslas speciālists".    

Kā iestāties?

Dokumentu iesniegšana un iestājpārbaudījumi ik gadu notiek jūnijā – seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā

VAI SAZINIES AR
MUMS PA TĀLRUNI
67601783!

Iesniedzamie
Dokumenti

Stājoties vidusskolā

MIKC NMV JRMS iestājpārbaudījumi 2023. gada 26., 27. un 28. jūnijā.

Aizpildiet pieteikšanās anketu (no 2023.gada 14. līdz 20.jūnijam plkst.16:00) un pievienojiet dokumentu kopijas (foto vai skenētus). Pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti.

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Pase vai personas apliecība (ID) būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu vai elektronisko parakstu);
 • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu (iespējams iesniegt eksāmenu norises laikā 26.06., ja nav izsniegts līdz 20.06.);
 • Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • Fotogrāfijas – 2 gab., 3×4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā 26.06.);
 • Pase vai personas apliecība/ID (uzrāda eksāmenu norises laikā 26., 27.,28.06.).

Ja nav iespējams aizpildīt pieteikšanās anketu, iesniedzamos dokumentus sūtiet uz skolas e-pastu: jrms@nmv.lv

Iestājpārbaudījumu darbi jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumos klātienē tiks nodrošināts papīrs un kartons.

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA – 1. DIENA (26. JŪNIJS)

ZĪMĒŠANA – 2. DIENA (27. JŪNIJS)

ĢIPŠA GALVA

Laiks: 5 mācību stundas (40 min x 5)

Darba virsma un formāts: papīrs, A2

Darba materiāls: zīmulis (H, HB, B)

SKICĒŠANA – 2. DIENA (27. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55×42 cm)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 3. DIENA (28. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 3. DIENA (28. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājpārbaudījumu prasības.

 

Stājoties mazajā mākslas skolā

Iestājpārbaudījumi uz 5. klasi notiks 2023. gada 15.jūnijā, uz brīvajām vietām 6.-7. klasē – 2023. gada 15. un 16.jūnijā. Tie tiks organizēti klātienē.

Pirms iestājpārbaudījumiem līdz 13.jūnijam jāiesniedz dokumenti, sūtot uz e-pastu ilgnese.avotina@nmv.lv (pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti).

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku vai pilnvaroto pārstāvju iesniegums (veidlapa šeit);
 • pēdējā gada liecības kopija (foto vai skenēts);
 • izglītojamā pase vai dzimšanas apliecība (uzrāda reģistrējoties, parakstot līgumu);
 • medicīniskās izziņas kopija par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • fotogrāfijas (2 gab., 2×3 cm) (iesniedz reģistrējoties, parakstot līgumu).

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājeksāmenu prasības.

Iestāšanās
pārbaudījumi

Ir gan profesionālajos priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, gan latviešu valodā un matemātikā.

SVARĪGI!

Mākslas uzdevumos skola Tev nodrošinās papīru un kartonu, pārējie materiāli ir jāņem līdzi pašam. Vairāk par pārbaudes darbu norises kārtību un vajadzīgajiem materiāliem vari izlasīt zemāk pievienotajos dokumentos.

Iestāšanās
pārbaudījumu
Rezultāti

Ir gan profesionālajos priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

Sagatavošanas Kursi

PIKC NMV Jaņa Rozentāla Māklsas skola aicina pieteikties profesionālajos sagatavošanas kursos gleznošanā un zīmēšanā, kas sāksies ar 2023.gada septembri, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā (t.i. 8. un 9. klašu skolēniem).

Par norisi

Nodarbības notiks sestdienās , tiek piedāvāti divi laiki - no 10:00 – 14:40 vai no 15:00- 19:40, nodarbību ietvaros tiek mācīta zīmēšana, gleznošana (ar eļļas krāsām), skicēšana un kompozīcija. Tiksimies Rīgā, Slokas ielā 52B, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas jaunajās telpās. Pieteikties sagatavošanas kursiem līdz 2023. gada 25. augustam vai ātrāk, jo vietu skaits ir ierobežots. Tālākā informācija, pēc PIETEIKUMA ANKETAS aizpildīšnas, būs vecāku norādītajos e-pastos (to pareizību, lūgums pārbaudīt)

Kursus vada

Kursus vada kvalificēti PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālo priekšmetu pedagogi – Madara Gulbis, Jānis Šneiders, Zane Putniņa un Kristofers Emīls Krūmiņš.

CiK maksā?

Kursu cena: 30,00 EUR par vienu sestdienu, bet tiek maksāts kopā par visu mēnesi.

Novirzieni

Gleznošana, Veidošana, grafika

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, abstraktā kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, tehniskā grafika, veidošana, datorgrafika, animācija.

Multimediju dizains

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, veidošana, animācija, 3D modelēšana, video, datorgrafika, grafika, maketēšana, dizaingrafika, tīmekļa dizains.

FOTO DIZAINS

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, veidošana, datorgrafika, maketēšana, dizaingrafika, praktiskā fotografēšana, foto digitālā rediģēšana.

Darbnīcas

Zīmēšana

Darbnīcā audzēkņi izkopj meistarību akadēmiskajā zīmēšanā un mācās izprast klasiskā zīmējuma izteiksmes līdzekļus, lai spētu tos brīvi izmantot, īstenojot savas mākslinieciskās ieceres.

Gleznošana un kompozīcija

Šeit jaunie talanti var atklāt katrs savu ceļu mākslas pasaulē. Audzēkņi studē vecmeistaru darbus, iepazīst akadēmiskās glezniecības izteiksmes līdzekļus, gleznošanu no dabas un apgūst māku raudzīties pasaulē. Kompozīcijas nodarbībās mācās ietērpt savas izjūtas un domas mākslas tēlos.

Veidošana

Audzēkņi studē formu plastiku un formas veidošanas paņēmienus, kā arī apgūst akadēmiskās mākslas pamatprincipus, proporcijas un uzbūvi.

Grafika

Grafikas darbnīca audzēkņiem piedāvā apgūt dažādas grafikas tehnikas – oforts, monotipija, linogriezums, sausā adata, kartondruka, kologrāfija. Skolā ir sietspiedes darbnīca. Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību audzēkņi iepazīst arī litogrāfijas tehniku.

Foto

Audzēkņi apgūst tradicionālo melnbalto un digitālo foto tehniku – nepieciešamos procesus un materiālus, kadra kompozīciju un attēlu digitālo rediģēšanu, kā arī iepazīst dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku un laikmetīgo stilistiku.

Multimediji

Skolēni var apgūt datorgrafiku, tīmekļa dizainu, video mākslas pamatus un 3D digitālo modelēšanu, kā arī zīmēto un leļļu animāciju, darbu ar Reflectmedia, Motion Capture kustību skenēšanas, ķermeņa un mīmikas kustību virtualizēšanas iekārtām un jaunāko programmatūru – Adobe Creative Suite, 3D Maya Studio, Adobe Premiere.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023