Lasīt tālāk

5. - 9. klašu skolēni

Pie mums var iegūt profesionālās ievirzes mākslas izglītību, Paralēli turpinot mācības vispārizglītojošā skolā.

iestājoties pēc 9. klases

Jaunieši var apgūt gan mākslas, gan vispārizglītojošos priekšmetus un, sekmīgi absolvējot, saņem profesionālās vidējās izglītības diplomu ar profesionālo kvalifikāciju "Vizuālās mākslas speciālists".    

Kā iestāties?

Dokumentu iesniegšana un iestājpārbaudījumi ik gadu notiek jūnijā – seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā

VAI SAZINIES AR
MUMS PA TĀLRUNI
67601783!

Iesniedzamie
Dokumenti

Stājoties vidusskolā

MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas iestājpārbaudījumi notiks 2024.gada 25. un 26. jūnijā.

Aizpildiet pieteikšanās anketu (no 2024. gada 10. līdz 20. jūnija plkst.16:00) un pievienojiet dokumentu kopijas (foto vai skenētus).

PIETEIKŠANĀS ANKETA

20. jūnijā plkst.16:00 anketa tiks slēgta.

Ja jums nav savs Google konts, lūdzu pieteikumu kopā ar pievienotiem dokumentiem sūtiet uz e-pastu: jrms@nmv.gov.lv

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums – veidlapa;
 • Pamatizglītības apguvi apliecinoša dokumenta kopija (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts), uzrādot oriģinālu (līdz 2024.gada 5.jūlijam*). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējo pamatizglītību latviešu valodā un matemātikā (līdz 2024.gada 5.jūlijam*);
 • Uzrāda pasi vai personas apliecību;
 • Medicīniskās izziņas kopija par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • 2 (divas) fotogrāfijas (3×4 cm).

* Pamatizglītības apliecību, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātus būs iespējams iesniegt līdz 2024.gada 5.jūlijam, sūtot uz e-pastu: jrms@nmv.gov.lv

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

ĢIPŠA GALVA

Laiks: 5 mācību stundas (40 min x 5)

Darba virsma un formāts: papīrs, A2

Darba materiāls: zīmulis (H, HB, B)

SKICĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55×42 cm)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

Iestājpārbaudījumu darbi jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumos klātienē tiks nodrošināts papīrs un kartons.

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA

Vispārizglītojošajos priekšmetos (latviešu valoda un matemātika) tiek ņemti vērā centralizēto eksāmeni rezultāti. Centralizēto eksāmenu sertifikāti būs jāiesniedz līdz 2024. gada 5. jūlijam.

Ja reflektants ir atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas, tiek ņemti vērā sekmju izraksta vērtējumi latviešu valodā un matemātikā.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 2024. gada 9. jūlijam.

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājeksāmenu prasības.

 

Stājoties 5.-9. klasē

MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” iestājpārbaudījumi notiks 2024. gada 17. un 18. jūnijā.

Dokumentu iesniegšana no 2024. gada 10. līdz 14. jūnijam elektroniski, sūtot uz e-pastu: ilgnese.avotina@nmv.lv

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku vai pilnvaroto pārstāvju iesniegums – veidlapa;
 • uzrāda izglītojamā pasi vai dzimšanas apliecību;
 • medicīniskās izziņas kopija par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • fotogrāfijas (2 gab., 2×3 cm) – iesniedz pārbaudījuma dienā;
 • pēdējā gada liecības kopija;
 • iesniedz citus dokumentus pēc nepieciešamības (dokumentārs apliecinājums ar iegūtiem vērtējumiem iepriekšējā mācību iestādē, portfolio).

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UZ 5.KLASI

SKICĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas lapas).

Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30×42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi, flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.

GLEZNOŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevumi: 1) Vienkārša klusā daba no sadzīves priekšmetiem ar fonu.

Materiāli: A3 papīrs (dod skola), zīmulis, akvareļkrāsas, 0,5L trauks ūdenim (plastmasas), 1-2 vāverotas (~nr.10-14, apaļas), lupata, skočs vai spraudītes, dzēšgumija.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes).

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UZ 6.-9.KLASI

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 2-4 sadzīves priekšmetu klusā daba bez fona.

Materiāli: Papīrs (izmērs A3), zīmulis, dzēšgumija. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas 6.kl. un 3 (trīs) mācību stundas (3 x 40 minūtes) 7.kl.

SKICĒŠANA – 1. DIENA (17. JŪNIJS)

Uzdevums: 5 (piecas) cilvēka figūras skices (viena skice uz vienas A3 lapas).

Materiāli: Papīrs 5 (piecas) lapas (izmērs ~30×42 cm), ogle, mīksts zīmulis, krītiņi, flomāsters vai cits materiāls pēc reflektanta izvēles. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Vienas skices skicēšanas ilgums: 5 minūtes.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (18. JŪNIJS)

Uzdevums: 1) Gleznojums no dabas ar fonu – 2- 4 priekšmeti.

Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverota (ņr.14, apaļa), zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes) 6.-7.kl. un 3 (trīs) mācību stundas 8.-9.kl.

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (18. JŪNIJS)

Uzdevums: Figurāla kompozīcija ar 2 – 3 (trīs) cilvēka figūrām. Tēma tiks paziņota klātienes eksāmena dienā.

Materiāli: A3 papīrs, akvareļa krāsas, vāverota (~nr.14, apaļa), zīmulis, līmlente, trauks ūdenim, lupatiņa. Papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā.

Ilgums: 2 (divas) mācību stundas (2 x 40 minūtes) 6.-7.kl. un 3 (trīs) mācību stundas 8.-9.kl.

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājeksāmenu prasības.

Iestāšanās
pārbaudījumi

Ir profesionālajos mācību priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

SVARĪGI!

Mākslas uzdevumos skola Tev nodrošinās papīru un kartonu, pārējie materiāli ir jāņem līdzi pašam. Vairāk par pārbaudes darbu norises kārtību un vajadzīgajiem materiāliem vari izlasīt zemāk pievienotajos dokumentos.

Iestāšanās
pārbaudījumu
Rezultāti

Ir gan profesionālajos priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

Sagatavošanas Kursi

PIKC NMV Jaņa Rozentāla Māklsas skola aicina pieteikties profesionālajos sagatavošanas kursos gleznošanā un zīmēšanā, kas sāksies ar 2024.gada septembri, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā (t.i. 8. un 9. klašu skolēniem).

Par norisi

Nodarbības notiks sestdienās no 10:00 – 15:00, tiksimies Rīgā, Slokas ielā 52B, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas telpās. ​Pieteikšanās sagatavošanas kursiem līdz 2024. gada 28. augustam vai ātrāk, jo vietu skaits ir ierobežots. Tālākā informācija, pēc PIETEIKUMA ANKETAS aizpildīšanas, būs augusta pēdējā nedēļā vecāku norādītajos e-pastos (to pareizību, lūgums pārbaudīt).

Kursus vada

Kursus vada kvalificēti PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālo priekšmetu pedagogi.

CiK maksā?

Kursu cena: 30,00 EUR par vienu sestdienu, bet tiek maksāts kopā par visu mēnesi.

Novirzieni

Gleznošana, Veidošana, grafika

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, abstraktā kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, tehniskā grafika, veidošana, datorgrafika, animācija.

Multimediju dizains

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, veidošana, animācija, 3D modelēšana, video, datorgrafika, grafika, maketēšana, dizaingrafika, tīmekļa dizains.

FOTO DIZAINS

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, veidošana, datorgrafika, maketēšana, dizaingrafika, praktiskā fotografēšana, foto digitālā rediģēšana.

Darbnīcas

Zīmēšana

Darbnīcā audzēkņi izkopj meistarību akadēmiskajā zīmēšanā un mācās izprast klasiskā zīmējuma izteiksmes līdzekļus, lai spētu tos brīvi izmantot, īstenojot savas mākslinieciskās ieceres.

Gleznošana un kompozīcija

Šeit jaunie talanti var atklāt katrs savu ceļu mākslas pasaulē. Audzēkņi studē vecmeistaru darbus, iepazīst akadēmiskās glezniecības izteiksmes līdzekļus, gleznošanu no dabas un apgūst māku raudzīties pasaulē. Kompozīcijas nodarbībās mācās ietērpt savas izjūtas un domas mākslas tēlos.

Veidošana

Audzēkņi studē formu plastiku un formas veidošanas paņēmienus, kā arī apgūst akadēmiskās mākslas pamatprincipus, proporcijas un uzbūvi.

Grafika

Grafikas darbnīca audzēkņiem piedāvā apgūt dažādas grafikas tehnikas – oforts, monotipija, linogriezums, sausā adata, kartondruka, kologrāfija. Skolā ir sietspiedes darbnīca. Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību audzēkņi iepazīst arī litogrāfijas tehniku.

Foto

Audzēkņi apgūst tradicionālo melnbalto un digitālo foto tehniku – nepieciešamos procesus un materiālus, kadra kompozīciju un attēlu digitālo rediģēšanu, kā arī iepazīst dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku un laikmetīgo stilistiku.

Multimediji

Skolēni var apgūt datorgrafiku, tīmekļa dizainu, video mākslas pamatus un 3D digitālo modelēšanu, kā arī zīmēto un leļļu animāciju, darbu ar Reflectmedia, Motion Capture kustību skenēšanas, ķermeņa un mīmikas kustību virtualizēšanas iekārtām un jaunāko programmatūru – Adobe Creative Suite, 3D Maya Studio, Adobe Premiere.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024