Lasīt tālāk

5.-9. klašu skolēni

Pie mums var iegūt profesionālās ievirzes mākslas izglītību, Paralēli turpinot mācības vispārizglītojošā skolā.

iestājoties pēc 9. klases

Jaunieši var apgūt gan mākslas, gan vispārizglītojošos priekšmetus un, sekmīgi absolvējot, saņem profesionālās vidējās izglītības diplomu ar profesionālo kvalifikāciju “Ilustrators”, “Multimediju dizaina speciālists” vai “Foto dizaina speciālists”.    

Kā iestāties?

Dokumentu iesniegšana un iestājpārbaudījumi ik gadu notiek jūnijā – seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā

VAI SAZINIES AR
MUMS PA TĀLRUNI
67601783!

Iesniedzamie
Dokumenti

•Iesniegums (aizpildāms uz vietas);
•Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
•Pase vai personas apliecība;
•Medicīniskā izziņa par veselības stāvokli;
•Divas 3×4 cm fotogrāfijas;
•Raksturojums no iepriekšējās
mācību iestādes.

Iestāšanās
pārbaudījumi

Ir gan profesionālajos priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, gan latviešu valodā un matemātikā.

SVARĪGI!

Mākslas uzdevumos skola Tev nodrošinās papīru un kartonu, pārējie materiāli ir jāņem līdzi pašam. Vairāk par pārbaudes darbu norises kārtību un vajadzīgajiem materiāliem vari izlasīt zemāk pievienotajos dokumentos.

Iestāšanās
pārbaudījumu
Rezultāti

Ir gan profesionālajos priekšmetos – zīmēšanā, skicēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

Sagatavošanas Kursi

Profesionālie sagatavošanas kursi gleznošanā un zīmēšanā radīti, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā, Latvijas Mākslas akadēmijā vai apgūt akadēmisko zīmējumu un glezniecību kā hobiju. Nodarbības notiek visa mācību gada garumā sestdienās skolas ēkā Hāmaņa ielā 2a. Kontaktpersona Ineta Vīksna, e-pasts ineta.viksna@nmv.lv

Kas jāņem līdzi?

Gleznošanā – krāsu palete, nogruntēts A4 kartons, papīrs vai audekls, dažādas eļļas krāsas, otas, lupatiņas, terpentīnu u.c Zīmēšanā – A3 papīrs, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija.

CiK maksā?

Kursu cena: mēnesī 75,00-125,00 eiro, atkarīgs no sestdienu skaita (viena sestdiena – 25,00 eiro*), samaksa jāveic par visu mēnesi. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda: “par sagatavošanas kursiem”, kā arī audzēkņa vārds un uzvārds.

Novirzieni

Gleznošana, Veidošana, grafika

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, abstraktā kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, tehniskā grafika, veidošana, datorgrafika, animācija.

Multimediju dizains

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, veidošana, animācija, 3D modelēšana, video, datorgrafika, grafika, maketēšana, dizaingrafika, tīmekļa dizains.

FOTO DIZAINS

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, veidošana, datorgrafika, maketēšana, dizaingrafika, praktiskā fotografēšana, foto digitālā rediģēšana.

Darbnīcas

Zīmēšana

Darbnīcā audzēkņi izkopj meistarību akadēmiskajā zīmēšanā un mācās izprast klasiskā zīmējuma izteiksmes līdzekļus, lai spētu tos brīvi izmantot, īstenojot savas mākslinieciskās ieceres.

Gleznošana un kompozīcija

Šeit jaunie talanti var atklāt katrs savu ceļu mākslas pasaulē. Audzēkņi studē vecmeistaru darbus, iepazīst akadēmiskās glezniecības izteiksmes līdzekļus, gleznošanu no dabas un apgūst māku raudzīties pasaulē. Kompozīcijas nodarbībās mācās ietērpt savas izjūtas un domas mākslas tēlos.

Veidošana

Audzēkņi studē formu plastiku un formas veidošanas paņēmienus, kā arī apgūst akadēmiskās mākslas pamatprincipus, proporcijas un uzbūvi.

Grafika

Grafikas darbnīca audzēkņiem piedāvā apgūt dažādas grafikas tehnikas – oforts, monotipija, linogriezums, sausā adata, kartondruka, kologrāfija. Skolā ir sietspiedes darbnīca. Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību audzēkņi iepazīst arī litogrāfijas tehniku.

Foto

Audzēkņi apgūst tradicionālo melnbalto un digitālo foto tehniku – nepieciešamos procesus un materiālus, kadra kompozīciju un attēlu digitālo rediģēšanu, kā arī iepazīst dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku un laikmetīgo stilistiku.

Multimediji

Skolēni var apgūt datorgrafiku, tīmekļa dizainu, video mākslas pamatus un 3D digitālo modelēšanu, kā arī zīmēto un leļļu animāciju, darbu ar Reflectmedia, Motion Capture kustību skenēšanas, ķermeņa un mīmikas kustību virtualizēšanas iekārtām un jaunāko programmatūru – Adobe Creative Suite, 3D Maya Studio, Adobe Premiere.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021