Jaņa Rozentāla Mākslas Skolai 75

Ģimeniskus un siltus Ziemassvētkus!

PIKC NMV JRMS jaunieši ieguvuši godalgotas vietas

Starptautiskajai vīriešu diena veltīta izstāde

 

 

SKOLĒNU PADOME

Valsts svētki = mūsu svētki

Izstāde – Pēc sālsmaizes

No 09.11.20. līdz 06.12.20. mācības notiek attālināti

IZSTĀDE – Zelta fonda 50-0 gadu diplomdarbi

 • #JRMS
 • #JRRMV
 • #zeltafondi

Izstāde – mūzikas skaņas krāsās

 • #davana
 • #EDMS
 • #EDMS75
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #NMV

Izrāde – Gleznas ārpus rāmjiem

 • #izrade
 • #JRMS
 • #SKOLASSOMA

Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā

 • #ainava
 • #gleznieciba
 • #jazepspigoznis
 • #JRMS
 • #pigoznabalva

Skolas vecāku sapulce

Izstāde – ceļš

Sākam skolas 2020./2021. mācību gadu

 • #JRMS
 • #septembris
 • #skolasdzīve
 • #zinibudiena

“MĀKSLA PIEDER TAUTAI” IEGŪST IUD UNIVERSĀLĀ DIZAINA BALVU

 • #JRMS
 • #projekti
 • #sasniegumi
 • #talanti

4. kursa audzēkņu diplomdarbu izstāde “4K 2019”

 • #4kurss
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #skolasdzīve

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021