<
Lasīt tālāk
 • #JRMS
 • #jrms75
 • #skola
 • #triskrasuordenis
 • #valstssvetki

APSVEICAM!

Līdzīgi kā katru gadu uz valsts svētkiem prezidents piešķir Triju Zvaigžņu ordeni mūsu valsts labākajiem pilsoņiem, arī PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola uz valsts svētkiem tradicionāli saviem sabiedriski aktīvākajiem izglītojamajiem, kuri aktīvi iesaistās kursa un skolas dzīves veidošanā, piešķir TRĪS KRĀSU ORDENI.

 

Šogad TRĪS KRĀSU ORDENIM tika nominēti:

no 1.kursa:  Marija Timofejeva; Keita Jirgensone; Marta Karolīne Ziņģīte un Lelde Dobele;

no 2. kursa: Rūta Saulespurēna; Ance Mežaraupe; Unda Barisa un Marks Circenis;

no 3. kursa: Betija Jakaite; Patrīcija Paula Zvejniece; Luīze Daugiša un Katrīna Kalniņa;

no 4. kursa: Ance Jankava; Patrīcija Ieva Upate; Liene Helēna Nugumanova un Anna Marta Gūtmane.

Sveicam ordeņa ieguvējus:

no 1. kursa:  Mariju Timofejevu; Keitu Jirgensoni; Martu Karolīni Ziņģīti un Leldi Dobeli;

no 2. kursa: Anci Mežaraupi un Undu Barisu;

no 3. kursa: Patrīciju Paulu Zvejnieci un Luīzi Daugišu;

no 4. kursa: Lieni Helēnu Nugumanovu un Annu Martu Gūtmani!

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2022