Lasīt tālāk

Bibliotēka

Bibliotēkā vari atrast vērtīgu literatūru par norisēm mākslas nozarēs, taču netrūkst arī daiļliteratūras un dažādu izziņas avotu. Kopumā fondā ir vairāk nekā 12 tūkstoši iespieddarbu. Turklāt bibliotēkā vari izmantot arī datorus, skenerus, laminēšanas un iesiešanas iekārtas.

Darba laiks

pirmdien, trešdien 10.00–15.00
otrdien, ceturtdien, piektdien 10.00–16.00

Mūsu bibliotekāre: Dace Balode
dace.balode@nmv.lv | 67601783

Metodiskie Materiāli

Šeit vari iepazīties ar mūsu pedagogu un profesionālu mākslinieku radītiem mācību materiāliem, kas palīdzēs iegūt vērtīgas zināšanas un labāk izkopt mākslinieciskās prasmes.

Tehniskā grafika

 • #JRMS
 • #līnija
 • #rasēt
 • #zīmulis

Kompozīcija

 • #JRMS
 • #septembris
 • #skolasdzīve

Gleznošana

 • #4kurss
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #skolasdzīve

Mākslas vēsture

 • #JRMS
 • #septembris
 • #skolasdzīve

Vēsture

 • #4kurss
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #skolasdzīve

Grafika

Dokumenti

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021