Kas notiek
 • No talanta
  par personību,
  No personības
  par izcilību!

Rožu atmiņu klade

Skolotāja – Baiba Vegere

 • #atminas
 • #atminuklade
 • #JRMS
 • #jrms75
 • #rozi
 • #skola

Roadgame

Kultūras karuselis

 • #EDMS
 • #JRMS
 • #karuselis
 • #nmv5
 • #rbs
 • #rdks
 • #roadgames
 • #skola

Rožu atmiņu klade

skolotāja – Laura Freināte

 • #atminas
 • #atminuklade
 • #JRMS
 • #jrms75
 • #skola

Konkurss sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā

 • #konkurss
 • #skola
 • #spanija
 • #vestnieciba

Rožu atmiņu klade

skolotāja – Madara Gulbis

 • #atminuklade
 • #JRMS
 • #jrms75
 • #skola

SKOLA PROT.
No talanta par personību

Ja Tev piemīt kāds talants, tas ir labs sākums. Tomēr tikai kopā ar SKOLAS pedagogiem attīstot savas stiprās puses, Tu kļūsi par personību un, iespējams, par izcilību. Vai tā būtu mūzika, kora dziedāšanas māksla, balets vai vizuālā māksla, mūsu kvalitātes kritēriji ir visaugstākie.

SKOLA ROD.
To ir vērts piedzīvot!

SKOLA – tās nav tikai mācības. Tie ir izaicinājumi, sava ceļa meklējumi, sevis iepazīšana. Šeit Tu atklāsi mākslas pasauli un izbaudīsi radīšanas prieku. Daudzi no SKOLAS absolventiem kļūst par izcilībām savā jomā. Bet arī tie, kas nekļūst slaveni, atrod savu īpašo vietu dzīvē. Pēc gadiem ikviens SKOLAS absolvents atzīst – man paveicās, ka varēju mācīties SKOLĀ!

SKOLA DOD.
No paaudzes uz paaudzi

SKOLĀ Tu satiksi lieliskus pasniedzējus, kuri no sirds dzīvo līdzi saviem audzēkņiem un dalās savās zināšanās. SKOLAI ir spēcīgas saknes un senas tradīcijas. Šeit audzēkņi no pasniedzējiem pārmanto prasmes, ar kurām lepojas Latvijas vizuālā māksla, balets, mūzika un kora dziedāšana. Tai pat laikā SKOLĀ tiek ieviesti arī jauninājumi un izmantotas Mūsdienīgas tehnoloģijas.

SKOLA KOPJ.
Četri – vairāk nekā viens!

SKOLAS četrām mākslu vidusskolām katrai ir savs ceļš, bet mērķis – kopīgs – veidot brīvas un radošas personības, kas kalpotu Latvijas kultūrai un sabiedrībai. Dažādībā mēs viens otru bagātinām, sadarbojoties starpdisciplinārā līmenī. Kopīgos projektus, Tu šeit iegūsi domubiedrus visai turpmākajai dzīvei!

šajā skolā
tu, iespējams,
sapratīsi
Laikmetīgo
mākslu.

KASPARS GROŠEVS
/Laikmetīgās mākslas centra direktors
JRMS pasniedzējs

Saulains, profesionāli pinveidojošs un cerībām atvērts krāsains dzīves periods

KRISTAPS ZARIŅŠ
/LMA rektors, gleznotājs
JRMS absolvents

Mēnesim ir redzamā un neredzamā puse. Gleznošana ir iespēja iepazīties ar savu neredzamo pusi.

ĢIRTS MUIŽNIEKS
/gleznotājs
JRMS absolvents

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021