<
Lasīt tālāk

Nenokavē pieteikšanos JRMS iestājeksāmeniem vidusskolā

MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas iestājpārbaudījumi notiks 2024.gada 25. un 26. jūnijā.

Aizpildiet pieteikšanās anketu (no 2024. gada 10. līdz 20. jūnija plkst.16:00) un pievienojiet dokumentu kopijas (foto vai skenētus).

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Ja jums nav savs Google konts, lūdzu pieteikumu kopā ar pievienotiem dokumentiem sūtiet uz e-pastu: jrms@nmv.gov.lv

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums – veidlapa;
 • Pamatizglītības apguvi apliecinoša dokumenta kopija (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts), uzrādot oriģinālu (līdz 2024.gada 5.jūlijam*). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējo pamatizglītību latviešu valodā un matemātikā (līdz 2024.gada 5.jūlijam*);
 • Uzrāda pasi vai personas apliecību;
 • Medicīniskās izziņas kopija par izglītojamā veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
 • 2 (divas) fotogrāfijas (3×4 cm).

* Pamatizglītības apliecību, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātus būs iespējams iesniegt līdz 2024.gada 5.jūlijam, sūtot uz e-pastu: jrms@nmv.gov.lv

JRMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PROGRAMMA:

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

ĢIPŠA GALVA

Laiks: 5 mācību stundas (40 min x 5)

Darba virsma un formāts: papīrs, A2

Darba materiāls: zīmulis (H, HB, B)

SKICĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55×42 cm)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras, kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 4 mācību stundas (40 min x 4)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~35×50 cm)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

Iestājpārbaudījumu darbi jāveic ar personīgajiem materiāliem. Iestājpārbaudījumos klātienē tiks nodrošināts papīrs un kartons.

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA

Vispārizglītojošajos priekšmetos (latviešu valoda un matemātika) tiek ņemti vērā centralizēto eksāmeni rezultāti. Centralizēto eksāmenu sertifikāti būs jāiesniedz līdz 2024. gada 5. jūlijam.

Ja reflektants ir atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas, tiek ņemti vērā sekmju izraksta vērtējumi latviešu valodā un matemātikā.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 2024. gada 9. jūlijam.

 

PIELIKUMI:

Iesnieguma veidlapa;

Uzņemšanas noteikumi;

Iestājeksāmenu prasības.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024