<
Lasīt tālāk

Izstāde – ceļš

No 4. septembra līdz 29. septembrim Latvijas Mākslinieku Savienības (LMS)
galerijas Prezidentu zālē būs skatāma PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa
Rozentāla Mākslas skolas 4. kursa audzēknes Rēzijas Martas Zegneres pirmā
personālizstāde “Ceļš”. Izstāde tapa sadarbībā ar labdarības fondu “VIVAT future 2019”
projekta atbalstu. VIVAT Future fonds, kura darbība aizsākās 2016. gadā, sponsorē un
atbalsta talantīgus bērnus, tādejādi pavada viņus izaugsmes ceļā, nodrošinot finanšu
resursus un veicina attīstību.

“Ceļš” kā metaforisks apzīmējums un kā tiešs fizisks attēlojums pavada cilvēku visu
viņa mūžu. Nereti ceļu dēvē par pašu dzīvi un identitātes meklējumu. Šai tēmai ir
nebeidzama tendence uzdot jautājumus, uz kuriem katram pašam jārod atbildes, tikai tā var
vairāk uzzināt par sevi pašu, tikai tā mēs katrs pilnveidojamies un mācamies, uzkrājam
pieredzi. Ceļa garums, platums, izpausmes veids, attieksme, gaita, ātrums ir katrai personai
cits. Nav divu pilnīgi identisku.

Māksliniece iepazīstina skatītāju ar nelielu ieskatu savā šī brīža ceļa posmā ar
personisko skatījumu uz “ceļa” definīciju. Trīs gadu pieredze mākslas skolā ir noteicošs
atskaites punkts pašai māksliniecei, no tās ne tikai tika iegūtas profesionālas zināšanas, bet
arī svarīgas dzīves pieredzes. Tai skaitā padziļināta literatūra ar mūsu latviešu gaišajiem
prātiem, zinošiem skolotājiem, neaizstājamiem draugi, kompozīcija u.c., kas kalpo kā
galvenās iedvesmas pašai izstādes idejai – apzināties un novērtēt to, kas jau ir dots.

Izstādi veido darbi, kuri tapuši 2020. gada nogalē. Tie vēljoprojām var tikt uzskatīti
par ekperimentiem, meklējumiem, jo pat, ja māksliniece augstu ciena glezniecību un tās
tradīcijas, viņa neatsakās meklēt ko jaunu un jaukt tehnikas, lai iegūtu īsto sajūtu gammu.
Līdzīgi kā Rēzijas daiļrade, tā ir simbioze starp viņas mākslinieciskajām īpatnībām
(abstrakcijas, futūrisma, simbolisma un sadzīviskā stila ietekmēm) un zemapziņu,
iedvesmas mirkļiem, neizskaidrojamām sajūtām, un pāri visam arī stāv mākslinieka
īpatnība – nepalikt ieslodzītam rāmjos.

Mirkļos, kad apstājamies un padomājam, tiek fiksētas atziņas un kļūdas, tiek
nosprausti jauni apvāršņi uz kuriem vedīs ceļš nākotnē. Šie pieturas mirkļi ir iemūžināti
Rēzijas darbos.

Izstādes “Ceļš” redaktori, koncepcijas un dizaina autori:
Rēzija Marta Zegnere, Annija Bodniece un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas pedagogi.
Projektu atbalsta fonds “VIVAT future”, Latvijas Mākslinieku Savienība un PIKC NMV
Jaņa Rozentāla Mākslas skola.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021