<
Lasīt tālāk
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #kvalifikacija
 • #PIKCNMV
 • #skola

2021. gada kvalifikācijas darbu izstāde

No 2021. gada 21. septembra līdz 24. oktobrim VEF KULTŪRAS PILS pirmā stāva vestibilā un izstāžu zālē ir skatāma Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” 2021. gada kvalifikācijas eksāmena darbu izstāde.

Izstāde sevī apkopo gan klasiskus eļļas gleznojumus, gan jauktā tehnikā izstrādātus mākslas darbus. Tāpat izstādē vienkopus ir apskatāmi gan multimediju programmas darbi (video, animācijas, datorgrafikas vai 3D datorgrafikas), gan ilustratoru grafikas darbi (sausās adatas tehnikā vai ar grafīta zīmuli izzīmēti). Foto dizaina speciālistu diplomdarbi ir skatāmi digitālā un drukātā formātā.

Izstāde katram lielākam vai mazākam tās apmeklētājam sniegs gandarījumu un pavērs plašāku skatu uz mākslu un to, ko skola var sniegt/iemācīt 4 mācību gadu laikā. Ne par velti Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” sauklis skan: “No talanta par personību, no personības par izcilību!”

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024