<
Lasīt tālāk

KULTŪRIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TIKŠANĀS

Priecājamies par sadarbību un viesu uzņemšanu!
Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2022. gada 15. novembrī no plkst. 11.00-17.00 aicināja Kultūras ministrijas padotības izglītības iestāžu direktorus, PIKC NMV struktūrvienību vadītājus un direktoru vietniekus izglītības jomā uz klātienes tikšanos, lai pārrunātu aktualitātes profesionālajā vidējā izglītībā.
Pasākums – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Aktualitātes profesionālajā vidējā izglītībā” – notika klātienē, Rīgā, Slokas ielā 52B, PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienības – Jaņa Rozentāla Mākslas skolas jaunajā ēkā.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024