<
Lasīt tālāk

METODISKĀ SANĀKSME

28. februārī MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola sadarbībā ar MIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” organizēja metodisko sanāksmi Latvijas mākslas vidusskolām, kuras īsteno izglītības programmu “Mākslas”.
JRMS pārstāvji viesojās MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola”. Metodiskās sanāksmes tēma bija “Starpdisciplinārā pieeja un sadarbība vasaras praksēs”. Kultūrizglītības iestādes savā starpā dalījās pieredzē ar iedvesmas stāstiem un pārrunāja aktualitātes un problēmjautājumus.
METODISKĀS SANĀKSMES PROGRAMMA:
1. MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” direktora vietniece izglītības jomā Jolanta Kudiņa un gleznošanas skolotāja Dace Abricka dalījās pieredzē par plenēru Atēnās.
2. NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītības metodiķi dalījās pieredzē par vasaras prakses projektiem:
Patricija Brekte – Pannetjē – par glezniecības praksi V. Purvīša mājās;
Vita Jurjāne -par ražošanas praksi glezniecības specializācijā;
Mārtiņš Lablaiks -par sadarbību un starpdisciplināro pieeju multimediju un stājmākslas jomās vasaras prakses laikā;
Ināra Garklāva -par starpdisciplināro saikni grafikas un animācijas jomā.
3. Notika diskusija par kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas pieredzi ar skolu pārstāvjiem, kuriem ir pieredze šajā jautājumā.
4. Notika diskusija par izglītības programmas “Mākslas” kvalifikācijas komisijām.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024