<
Lasīt tālāk
 • #iestājeksāmeni
 • #iestājpārbaudījumi
 • #iestāšanās
 • #JRMS
 • #uzņemšana

Kā iestāties

mazajā mākslas

skolā

KĀ IESTĀTIES MAZAJĀ MĀKSLAS SKOLĀ?

 

Iestājpārbaudījumi uz 5. klasi notiks 2021. gada 15. un 16. jūnijā. Tie tiks organizēti attālināti.
Pirms iestājpārbaudījumiem jāiesniedz dokumenti, laikā no 6. līdz 10.jūnijam, sūtot uz e-pastu ilgnese.avotina@nmv.lv (pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti).

 

Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku vai pilnvaroto pārstāvju iesniegums (veidlapa šeit);
• Portfolio;
• pēdējā gada liecības kopija (foto vai skenēts);
• izglītojamā pase vai dzimšanas apliecība (uzrāda reģistrējoties, parakstot līgumu septembrī);
• fotogrāfijas (2 gab., 2×3 cm) (iesniedz reģistrējoties, parakstot līgumu septembrī).

 

Portfolio saturs:
Portfolio ir radoši māksliniecisks darbību ilustrējošs un apliecinošs pārskats ar trīs darbiem gleznošanā, trīs darbiem zīmēšanā, trīs figurālām skicēm, trīs radošās darbības figurālās kompozīcijas darbiem.
Portfolio iekļautajiem darbiem ir jānorāda nosaukums, gads, tehnika un izmēri (“Klusā daba ar apelsīniem” 2021., papīrs/ akvarelis, 20x30cm).
Portfolio iesniedz elektroniski pdf formātā kopā ar iesniegumu Uzņemšanas komisijas vadītājai Ilgnesei Avotiņai, sūtot uz e-pastu ilgnese.avotina@nmv.lv

Portfolio paraugs
Uzņemšanas noteikumi
Iestājeksāmenu prasības

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024