<
Lasīt tālāk

Izstāde “Baleta skolai 90”

Š. g. 26. maijā Rīgas Baleta skolā tiek atklāta Jaņa Rozentāla Mākslas skolas studentu darbu izstāde “Baleta skolai 90”.

Kustība. Maigums un spēks. Kustība gleznā. Kustība fotogrāfijā. Neatlaidība, atkārtošana soli pa solītim, līdz ķermenis kļuvis par instrumentu, kuram pa spēkam viss, līdz niansēm noslīpēts. Tā ir ķermeņa un kustības valoda, mūzikas un mīlestības spēks, kas aizkustina, aizrauj, aiznes skatītāju līdz. Sadarbojoties māksliniekiem un dejotājiem, tapusi izstāde – veltījums Rīgas Baleta Skolai 90. dzimšanas dienā.

Kustība visos laikos iedvesmojusi māksliniekus veidot, gleznot, zīmēt, filmēt, fotografēt un radīt paralēlās pasaules ar krāsu, ritmu, rakstu, līniju un kontrastu valodu. Degā, Rodēns, Sezans, arī rozentālieši nav izņēmums. Ar patiesu prieku skolas audzēkņi skicēja baleta klātienes nodarbību procesu, izbaudot gan treniņu smagumu, gan dejas graciozitāti, gan klaviermūzikas pavadījumu.

Izstādē redzami darbi, ko radījuši 1. – 4. kursu studenti gleznojot, zīmējot un fotografējot jaunos baleta māksliniekus. Darbos atainoti gan klasiskā baleta, gan laikmetīgās dejas tvērumi jauno mākslinieku acīm. Tas ir eksperiments ar krāsu, kontrastu un digitālajām tehnoloģijām.

Ar gleznām un tušas zīmējumiem izstādē piedalās audzēkņi:  Aleksandra Krivma, Petra Belova, Maija Novika, Ance Korņejeva, Ance Šadauska, Mišela Hrističa, Patrīcija Liepiņa, Egija Jaunzema, Anna Ozoliņa, Linda Baumane, Līva Sipjagina, Grieta Bramane, Grieta Brālēna, Loreta Krasauska, Zelda Viktorija Jansone, Roberts Mikus Zitmanis.

Ar fotogrāfijām izstādē piedalās audzēkņi: Donga Sofija Estella, Jakubovskis Roberts, Lībere Klaudija, Mekša Elija, Prūse Patrīcija, Reice Šarlote, Rusele Vendija Vanda / Klejs Ruselis, Vilne Alma, Vintere Klaudija Franka, Vizule Margrieta Marta, Zubova Viktorija, Barisa Unda, Circene Laima Roze / Marks Circenis, Judina Evija, Ņegeļeva Patrīcija, Papina Samanta Grietiņa, Saulespurēna Rūta, Spridzāne Emīlija, Vikaine Daniela, Vīgante Amanda Diāna, Emīlija Daugaviete.

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas pasniedzējas Baiba Vegere, Ināra Garklāva, Vita Jurjāne, Ieva Putniņa un Patricija Brekte- Pannetjē kopā ar 1.- 4. kursa audzēkņiem devās uz baleta nodarbībām pie Rīgas Baleta skolas pedagogiem Zanes Teikmanes, Agneses Germas, Natālijas Kantes un Laumas Bergas. Skicējot kustības uz lielizmēra papīra un pētot līniju ritmu atkārtojumus, tapa gleznas, kas tika veltītas “Baleta skolai 90” jubilejas izstādei.

Savukārt Rīgas Baleta skolas laikmetīgās dejas nodaļas studentes devās uz Jaņa Rozentāla Mākslas skolas fotostudiju, kur pedagoga Mārtiņa Lablaika vadībā sadarbojoties ar 3. kursa multimediju studentiem, tapa fotokompozīcija  “Kustība”.

Izstāde tika veidota visa mācību gada garumā, paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem!

Sekundes simtdaļas mirkļa tvēriens – sastingusi, izplūdusi, iedomāta, saspringta, nosacīta un tomēr dzīva kustība. Nāciet un sajūtiet to!

 

Informāciju sagatavoja izstādes kuratore NMV JRMS izglītības metodiķe Patricija Brekte – Pannetjē.

 

Izstāde būs skatāma Rīgas Baleta skolas telpās Kalnciema ielā 12 no 2023. gada  26. maija līdz 29. septembrim.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024