<
Lasīt tālāk
 • #CESIS
 • #izstāde
 • #JRMS
 • #pleners
 • #skola

Izstāde Plenērs

Izstāde PLENĒRS Cēsu Izstāžu namā no 4.marta līdz 17.aprīlim 2022. gadā.
Tā ir savdabīga sanāksme, kurā katram apmeklētājam dota iespēja izdzīvot
sajūtas, emocijas, pārdomas ar patiesu klātbūtni daudzveidīgu glezniecības
tehnoloģiju radītajos darbos.

Izstādē aplūkojami biedrības “Art Cēsis” plenēros aicināto Latvijas gleznotāju
Rituma Ivanova un dēlu – Rasmusa Ivanova un Krišjāņa Ivanova, Jāņa Blanka,
Jāņa Dukāta, Jāņa Šneidera, Anša Rozentāla, Reiņa Liepas, Mārtiņa Zuša,
Laimas Bikšes, Signes Vanadziņas, Kristīnes Rozenbergas, Zīles Ziemeles darbi.
Gleznas tapušas ikonu gleznotāja un restauratora Dmitrija Laščetko vadībā
vasaras skolas meistarklasēs, apgūstot glezniecības senās tehnoloģijas – eļļas,
akvareļu un tušas darbos.

Izstāde PLENĒRS ietver arī Martas Kariņas un PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas
skolas audzēkņa Rasmusa Ivanova patstāvīgi veidoto kopdarbu “Spožums un
Posts”. Desmit gleznojumos viņi attēlo mūsdienu sabiedrību savā redzējumā –
naivu, bezrūpīgu, stūrgalvīgu un stulbu.

Izstāde ir sava veida manifestācija glezniecības tradīciju saglabāšanai un
popularizēšanai, prasmju pārmantojamībai un jaunās paaudzes gleznotāju
mākslas valodā paustajam vēstījumam.

Vasaras skolas plenēru organizators un izstādes kurators ir biedrība “Art Cēsis”.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024