<
Lasīt tālāk

Kultūras ministrijas apbalvojums

Sveicam Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēknes Klaudiju Košeļevu, Annu Ozoliņu un skolotājas Patriciju Brekti-Pannetjē un Vitu Jurjāni ar Kultūras ministrijas apbalvojumu!

2024. gada 17. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē apbalvojumus saņēmuši talantīgākie kultūrizglītības nozares audzēkņi, viņu skolotāji un koncertmeistari.
Kultūras ministrijas apbalvojumu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs.
Vienlaikus ar Kultūras ministrijas balvu pasniegta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātā Cimzes balva.
Kultūras ministrijas apbalvojumus par īpašiem sasniegumiem saņēma 56 audzēkņi, 46 skolotāji un koncertmeistari no 15 izglītības iestādēm. Jaunie talanti guvuši godalgas dejas, mūzikas, mākslas un dizaina konkursos, kas 2023. gadā notika gan Latvijā, gan klātienē un attālināti ārvalstīs: vairākās Eiropas Savienības valstīs, ASV, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Lielbritānijā, Ukrainā un citviet. Balvas pasniedza kultūras ministre Agnese Logina.

Paldies Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs par novērtējumu! Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu saviem bērniem un skolotājām par ieguldījumu jauno talantu izglītošanā.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024