<
Lasīt tālāk
 • #JRMS
 • #konkurss
 • #skola
 • #spanija

Konkurss sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā

Esam ļoti pateicīgi visiem dalībniekiem un viņu pedagogiem par dalību konkursā “Ko Tev nozīmē Spānija”, ko rīkoja Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Jaņa Rozentāla Mākslas skola sadarbībā ar Spānijas vēstniecību. Katrs darbs ir izdevies un tiešām unikāls savā būtībā. Paldies sakām arī žūrijai – Susanai  Kamarai Angulo (Susana Cámara Angulo) (Spānijas vēstniecei), Huanam Pablo Garsijam Anduharam (Juan Pablo García Andújar) (Spānijas vēstnieces vietniekam), Baibai Bērtai (Spānijas vēstniecības asistenei kultūras jautājumos), Jānim Dukātam (PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas vadītājam) , Vitai Jurjānei (PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas gleznošanas un kompozīcijas skolotājai un profesionālo mācību priekšmetu metodiķe) Edgaram Groševam  (PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas konceptuālās kompozīcijas skolotājam un direktora vietniekam attīstības un IT jautājumos).

6.-7.klašu grupā uzvarēja  Anastasija Kaņepe “Gueļa parks” (7.kl.) Rīgas Purvciema vidusskola, skolotāja Margarita Katkeviča

8.-9.klašu uzvarēja  Alise Daine “Mana īpašā Spānija” (9.kl.)  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Miezīte

10.-12. klašu uzvarēja glezna ar 12 numuru (pielikumā) Diāna Dergačeva (12.kl.) “Saules pilsēta” Ogres 1.vidusskola,skolotāja Vita Beikerte

Publiski pieejamas izstādes ar visu konkursa dalībnieku darbiem:

PIKC NMV JRMS:

https://bit.ly/3vu6BXf

PIKC NVM JRMS:

Spānija

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023