<
Lasīt tālāk
  • #konkurss
  • #skola
  • #spanija
  • #vestnieciba

Konkurss sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar darbiem, kas tika radīti konkursa “Ko Tev nozīmē Spānija”, ietvaros. Konkursu rīkoja Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” sadarbībā ar Spānijas vēstniecību. Konkursā piedalīties tika aicinātas skolas no visas Latvijas, kurās tiek mācīta spāņu valoda. Paldies Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Ogres 1. vidusskolai, Olaines 1.vidusskolai, Rīgas Kultūru vidusskola un Rīgas Purvciema vidusskolai un to pedagogiem, par jauniešu iesaistīšanu un informēšanu. Kopumā piedalījās 21 jaunietis ar savu ideju un redzējumu, ko viņam nozīmē Spānija.

Konkursa uzvarētāju paziņošana un balvu pasniegšana tiks organizēta līdz 28.maijam, procesa formāts ir atkarīgs no situācijas valstī.

Sirsnīgie paldies:

paldies Vitai Jurjānei par lieliskajām meistarklasēm;

paldies Baibai Bērtai un Katrīnei Tučai-Krastiņai par veiksmīgo sadarbību un atbalstu.

Konkursa darbus variet apskatīt mūsu Facebook kontā atverot zemāk esošo saiti.

shorturl.at/uwHV1

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021