<
Lasīt tālāk

Kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisijas konsultācija

Šī gada 20. martā MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola organizēja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisijas konsultāciju ar kvalifikācijas darbu audzēkņiem un pedagogiem.

Programmās:

Audiovizuālā māksla un tehnoloģijas 33213011 Foto dizaina speciālists;
Multimediju dizains 33214121 Multimediju dizaina speciālists.

Eksperti: Edmunds Jansons, Dāvis Sīmanis, Īvs Zenne, Mārtiņš Upītis.

Mākslas 33211011 Ilustrators.
Eksperti: Juris Petraškevičs, Vija Zariņa, Aigars Bikše.

Paldies par vērtīgiem ieteikumiem 2024.gada kvalifikācijas komisijas locekļiem, kā arī liels paldies neatkarīgajam ekspertam Kasparam Zariņam par komentāriem!

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024