<
Lasīt tālāk

Starptautiskajai vīriešu diena veltīta izstāde

 

 

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) par Starptautisko vīriešu dienu ir noteikusi 19. novembri, kas kā vīriešu diena tiek atzīmēta ik gadu.

Šīs dienas galvenais mērķis ir vērst uzmanību un dzimumu līdztiesības jautājumiem, vīriešu fizisko un garīgo veselību, vīriešu sociālo un emocionālo labklājību, kā arī nozīmīgo lomu sabiedrībā, ģimenē un bērnu audzināšanā.

Šogad vēlējāmies sasaistīt šo dienu ar izstādi un mūsu skolas izglītojamajiem parādīt skolas profesionālo priekšmetu pedagogu (vīriešu) mākslas darbu izstādi. Ņemot vērā situāciju valstī, pateicoties kolēģu atbalstam, varam šo izstādi organizēt digitāli, jo klātienē nav nedz ROŽU audzēkņu, nedz citu pedagogu, kuriem šo izstādi fiziski parādīt. Šādā veidā vēlamies atklāt to, ka mūsu skolā, salīdzinājumā ar citām skolām, strādā ļoti liels vīriešu skaits un katrs no pedagogiem izglītojamajiem sniedz visaugstākās kvalitātes zināšanas un iemaņas, kas viņiem ļauj augt un attīstīties, lai veidotos par jauniem mūsu valsts kultūras un mākslas dzīves veidotājiem nākotnē.

Visus mākslas darbus, kas šajā virtuālajā izstādē ir apskatāmi jūs atradīsit mūsu skolas FACEBOOK profilā, kur būs gan video meteriāli, gan arī zemāk redzamie foto tuvplāna apskatei. https://www.facebook.com/NMVJRMS

 

Fotoattēlu digitālās rediģēšanas un digitālās datorgrafikas skolotājs – Mārtiņš Lablaiks “Portugāles piezīmes” 2012. gads

 

Fotoattēlu digitālās rediģēšanas un digitālās datorgrafikas skolotājs – Mārtiņš Lablaiks “Tallinn triptihs” 2012. gads

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs – Jānis Dukāts “Ūsiņš” 2019. gads, caparol/saplāksnis,
200x200cm

PIKC “Nacionālās Mākslu vidusskolas” direktora vietnieks izglītības jomā – Elvijs Krevics “Apdedzis” 2020. gads, keramika

 

 

 

Tēlniecības skolotājs – Edgars Ošs “Pusfabrikāts” 2020. gads

PIKC “Nacionālās Mākslu vidusskolas” direktors – Jānis Ziņģītis “Jauna diena mežā” 2020. gads, audekls/eļļa, 90×70 cm

3D modelēšanas un 3D animācijas skolotājs – Alvis Misjuns “Zīmējums” 61x91cm

 

3D modelēšanas un 3D animācijas skolotājs – Alvis Misjuns “Zīmējums nr. 2” 61x91cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2020