<
Lasīt tālāk
 • #izstāde
 • #skola
 • #skolotaji
 • #viriesi
 • #viriesudiena

Starptautiskajai vīriešu diena veltīta izstāde

 

 

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) par Starptautisko vīriešu dienu ir noteikusi 19. novembri, kas kā vīriešu diena tiek atzīmēta ik gadu.

Šīs dienas galvenais mērķis ir vērst uzmanību un dzimumu līdztiesības jautājumiem, vīriešu fizisko un garīgo veselību, vīriešu sociālo un emocionālo labklājību, kā arī nozīmīgo lomu sabiedrībā, ģimenē un bērnu audzināšanā.

Šogad vēlējāmies sasaistīt šo dienu ar izstādi un mūsu skolas izglītojamajiem parādīt skolas profesionālo priekšmetu pedagogu (vīriešu) mākslas darbu izstādi. Ņemot vērā situāciju valstī, pateicoties kolēģu atbalstam, varam šo izstādi organizēt digitāli, jo klātienē nav nedz ROŽU audzēkņu, nedz citu pedagogu, kuriem šo izstādi fiziski parādīt. Šādā veidā vēlamies atklāt to, ka mūsu skolā, salīdzinājumā ar citām skolām, strādā ļoti liels vīriešu skaits un katrs no pedagogiem izglītojamajiem sniedz visaugstākās kvalitātes zināšanas un iemaņas, kas viņiem ļauj augt un attīstīties, lai veidotos par jauniem mūsu valsts kultūras un mākslas dzīves veidotājiem nākotnē.

Visus mākslas darbus, kas šajā virtuālajā izstādē ir apskatāmi jūs atradīsit mūsu skolas FACEBOOK profilā, kur būs gan video meteriāli, gan arī foto tuvplāna apskatei.

 

Izvēlies saites zemāk!

shorturl.at/kGQS1

 

Skolotāja Dz. Krūmiņa animācijas:

shorturl.at/clvxK

shorturl.at/hqzCV

 

Skolotāja M. Upīša video:

shorturl.at/npDL9

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024