<
Lasīt tālāk

JRMS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienība “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” (JRMS) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) no 2023.gada 27.oktobra līdz 28.oktobrim organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Skolēnu kultūras identitātes veidošana un attīstīšana, līdzdarbojoties kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā”:

1. Zīmēšana. Ogles zīmējuma tehnika un paņēmieni. Felicitas Pauļukas darbu kopēšana un darba paņēmienu pētniecība. Pasniedzēja – Baiba Vegere (8 h / 13 personas);
2. Gleznošana. Ziedu gleznojuma interpretācija no Flāmu glezniecības. Pasniedzēja – Inese Siliņa (8 h / 13 personas);
3. Digitālās pratības pilnveide skolotājiem, digitālo fotogrāfiju apstrāde, mācību materiālu veidošanā to publicēšanai digitālā vidē un drukā. Pasniedzējs – Mārtiņš Lablaiks (16 h / 12 personas);
4. Fotogrāfijas pamati. Pasniedzējs – Raimo Lielbriedis (16 h / 12 personas);
5. Digitālā grafiskā dizaina pamatu darbnīca: pasākumu plakātu izveide ar Adobe Photoshop un Illustrator.  Pasniedzēja – Zane Zelmene (16 h / 13 personas).
Organizators : Patricija Brekte Pannetier JRMS un Sandra Mieze VSIC

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024