<
Lasīt tālāk
 • #JRMS
 • #pasparvalde
 • #projekts
 • #skola
 • #skolenupadome

Iniciatīvu projekts “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) jau otro gadu aicina Latvijas skolu pašpārvaldes pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Arī mūsu skolēnu padome ir iesaistījusies un apstiprināta šajā projektā. Jau aprīļa sākumā 3 skolēnu padomes dalībnieki un atbalsta persona dosies uz 3 dienu mācībām Saulkrastos.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas stiprina:

 • jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību;
 • un/vai veicina visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai;
 • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm, vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos.

 • Komandām jāizvēlas viens no diviem projekta virzieniem – attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot pašpārvaldes, vai turpināt 2021. gada projektu konkursā pieteiktā projekta “Labbūtības ceļakartes” izstrādi.
 • No marta līdz maijam komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
 • Projekta pieteikumu iesniegšana notiks maijā, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā, kad paralēli notiks arī tiešsaistes mācības par turpmākajiem projekta īstenošanas soļiem (konkrēts laiks norises posmiem tiks precizēts).

Vēlam veiksmi un izdošanos skolēnu padomes komandai!

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024