Mācību norise

Nodarbības notiek pa dienu klātienē un ilgst 4 gadus. Pēc otrā kursa audzēkņi intensīvāk apgūst priekšmetus, kas saistīti ar izvēlēto specializāciju
– gleznošanu, grafiku vai veidošanu.