Mācību saturs

Līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem audzēkņi apgūst tādus profesionālos priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, abstraktā kompozīcija, konceptuālā kompozīcija, grafika, tehniskā grafika, veidošana, datorgrafika, animācija. Jūnijā tradicionāli noris mācību prakse 3 nedēļu garumā, kuras laikā tiek izstrādāts mākslas projekts.