Profesionālās ievirzes mācību priekšmeti

Vita
Jurjāne

Gleznošana, kompozīcija

Raitis
Hrolovičs

Gleznošana, kompozīcija, zīmēšana, abstraktā kompozīcija

Zīle
Ziemele

Grafika, zīmēšana

Dzintars
Krūmiņš

Animācija

Madara
Graudiņa

Zīmēšana, veidošana

Edgars
Ošs

Veidošana, papīrplastika

Ieva
Spalviņa

Gleznošana, kompozīcija

Elita
Svikle

Gleznošana, kompozīcija

Ingmārs
Usas

Mākslas valodas pamati, kompozīcija

Vladislavs
Rubulis

Dizaingrafika, tehniskā grafika, skicēšana, zīmēšana

Līga
Spunde

Datorgrafika

Linda
Daņiļevska

Gleznošana, kompozīcija

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024