Lasīt tālāk
 • Laika posms
  ERASMUS +
 • Dalībnieki
  JRMS izglītojamie no 1.-4. kursam
 • Projekta vadītāji/Kontaktpersonas
  Ineta Vīksna e-pasts: ineta.viksna@nmv.lv

Erasmus +

Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekts Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132 „Lingua Franca of arts”

Projekts tiek īstenots PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”. Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītojamiem sākoties 2021.mācību gadam devas pieredzes apmaiņā uz vairākām skolām Eiropā

Viena no projekta sadarbības skolām bija Escola Artística António Arroio (Portugāle), kur no 11.02.2022. līdz 26.02.2022. gadam devās Jana Bulatova (3. kurss), Linda Herta Rēdmane (3. kurss), un Valērija Astašonoka (2. kurss). Latviešu studenti strādāja dizaina nodaļā, kur uzdevums bija izveidot gaismas objektu izmantojot noteiktus materiālus. Ar studentēm kopā devās gleznošanas skolotājs un JRMV vadītājs Jānis Dukāts. Paldies Escola Artística António Arroio skolas Erasmus+ koordinatorei Tania Andradei.

Otra skola, kur devās jaunieši, bija Institouto Epaggelmatikhs Katartishs Dhomou Bolou (Grieķija) no 28. janvāra līdz 2022. gada 12. februārim. Tur mācījās Anna Marta Gūtmane (4. kurss), Ance Dālmane (4. kurss) un Nikola Ulriha (4. kurss). Ar viņām kopā devās pieredzes apmaiņā devās gleznošanas skolotāja Vita Jurjāne. Jaunieši apmeklēja modes dizaina, grebšanas (linolejā), veidošanas (keramika) un foto filmu attīstīšanas nodarbības. Paldies Institouto Epaggelmatikhs Katartishs Dhomou Bolou Erasmus+ koordinatorei Letai Argyrakou.

Uz Robert-Schuman-Institut (Beļģija) no 30. janvāra līdz 2022. gada 14. februārim devās Luīze Šmite (4. kurss) un Betija Jakaite (3. kurss), kur vēlāk devās arī Edgars Groševs- konceptuālas kompozīcijas skolotājs. Meitenes skolā abguva māklsu un mediju priekšmetus. Paldies Robert-Schuman-Institut Erasmus+ koordinatorei Giselai Keller.

Projekta mērķis bija audzēkņu profesionālās izaugsmes un patstāvības veicināšana, jaunu kontaktu dibināšana un angļu valodas prasmju uzlabošana. Savukārt patstāvība un prombūšana no mājām, jauniešos pilnveidoja laika plānošanas un saimniekošanas prasmes.

Pedagogi bagātināja savu pieredzi apgūstot jaunas metodes.

Projekta ietvaros neatņemamas sastāvdaļas ir arī  starpkultūru komunikācija, izpratnes veidošana pret citām kultūrām, sabiedrības grupām un sadarbības iespējām.

Tas, kas ir jāuzsver, ka tika iegūta ne tikai audzēkņu un pedagogu pieredzes papildināšana un prasmju attīstīšana, bet arī skolas kā vienotas organizācijas apzināšanās.

Noslēdzoties projektam, 10. maijā jaunieši un pedagogi, kuri piedalījās minētajā projektā, dalījās ar iegūtajiem iespaidiem un pieredzi.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024