Lasīt tālāk
 • Laika posms
  no 2018. gada
 • Dalībnieki
  visas PIKC NMV struktūrvienības
 • Projekta vadītāji/Kontaktpersonas
  projektu vadītāja Ineta Vīksna epasts: ineta.viksna@nmv.lv

“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

2018. gadā apmeklēti šadi pasākumi:

 • Latvijas nacionālā opera un balets – VECGADA KONCERTS
 • Dailes teātris – izrāde “ART”
 • Dailes teātris – izrāde “KĀDS PĀRLAIDĀS PĀR DZEGUZES LIGZDU”
 • Jaunais Rīgas teātris – izrāde “ASPAZIJA. PERSONĪGI”
 • Jaunais Rīgas teātris – izrāde “OBLOMOVS”

2019. gadā apmeklēti šādi pasākumi:

 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Rihardu Funti
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Gundegu Eveloni
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Andu Lāci
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Modri Svilānu
 • Kinoteātris Splendid palace – filma “Dvēseļu putenis”

2020. gadā mūsu skolā notika:

 • Mūzikas un mākslas atbalsta fonda producētā izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem”

 

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

SKOLU KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.lv | 67601783

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.lv | 67804770

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rhs@nmv.lv | 67615339

Direktors Jānis Ziņģītis
janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
Lietvede Anete Jansone
anete.jansone@nmv.lv | 67612332
Grāmatvede Ieva Druviniece
ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

SKOLU REKVIZĪTI

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr.: 90010937516
Banka: VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konts: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts
PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālr.67612332
BANKA: VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2021