Lasīt tālāk
 • Laika posms
  no 2018. gada
 • Dalībnieki
  visas PIKC NMV struktūrvienības
 • Projekta vadītāji/Kontaktpersonas
  projektu vadītāja Ineta Vīksna epasts: ineta.viksna@nmv.lv

“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

2018. gadā apmeklēti šadi pasākumi:

 • Latvijas nacionālā opera un balets – VECGADA KONCERTS
 • Dailes teātris – izrāde “ART”
 • Dailes teātris – izrāde “KĀDS PĀRLAIDĀS PĀR DZEGUZES LIGZDU”
 • Jaunais Rīgas teātris – izrāde “ASPAZIJA. PERSONĪGI”
 • Jaunais Rīgas teātris – izrāde “OBLOMOVS”

2019. gadā apmeklēti šādi pasākumi:

 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Rihardu Funti
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Gundegu Eveloni
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Andu Lāci
 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra rīkotās meistraklases ar Modri Svilānu
 • Kinoteātris Splendid palace – filma “Dvēseļu putenis”

2020. gadā mūsu skolā notika:

 • Mūzikas un mākslas atbalsta fonda producētā izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem”

2021. gadā mūsu jaunieši attālināti noskatījās:

 • Jaunais Rīgas teātris – “Aspazija. Personīgi.”
 • Jaunais Rīgas teātris – “Vectēvs”

2022. gadā apmeklēti šādi pasākumi:

 • Latvijas nacionālā teātra izrāde – “Sapnis vasaras naktī”
 • Latvijas nacionālā teātra izrāde- “Arī vaļiem ir bail”
 • Latvijas nacionālā teātra izrāde – “Ferdinands un Luīze”

 

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rhs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma Politika

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024