Lasīt tālāk

Gleznošana

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

    SKOLU KONTAKTI

    PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
    Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
    info@nmv.lv | 67612332

    PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
    Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
    jrms@nmv.lv | 67601783

    PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
    Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
    rdks@nmv.lv | 67804770

    PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
    Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
    edms@nmv.lv | 67612332

    PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola
    Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
    rhs@nmv.lv | 67615339

    Direktors Jānis Ziņģītis
    janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
    Lietvede Anete Jansone
    anete.jansone@nmv.lv | 67612332
    Grāmatvede Ieva Druviniece
    ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

    Dienesta viesnīca
    dienestaviesnica@nmv.lv

    Privātuma Politika

    SKOLU REKVIZĪTI

    Profesionālās izglītības kompetences centrs
    “Nacionālā Mākslu vidusskola”
    Reģ. Nr.: 90010937516
    Banka: VALSTS KASE
    Kods: TRELLV22
    Konts: LV44TREL222068900300B

    Ziedojumu konts
    PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
    90010937516
    Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
    Tālr.67612332
    BANKA: VALSTS KASE
    KODS: TRELLV22
    KONTS: LV07TREL722068900400B

    © SKOLA 2022